Systemisch Werken Werkt
"Het zichtbaar maken van verborgen belemmeringen"

Home 

Systemisch werken heeft als doel verborgen belemmeringen in de onderstroom zichtbaar te maken binnen families, sociale groepen en organisaties. Het uitgangspunt is dat iedereen wordt beïnvloed door het systeem waar hij of zij deel van uitmaakt. De wetten van die systemen zijn: iedereen hoort erbij en heeft recht op een plek: binding. De plek wordt bepaald vanuit een bepaalde hiërarchie: ordening. Tenslotte hoort er balans te zijn in geven en nemen. Als om wat voor reden dan ook binding, ordening of balans in de knel komt ontstaat er een dynamiek. Hierdoor verzwakt het systeem.

Wat zou je zelf kunnen ervaren als er een dynamiek ontstaat?

Je zou bijvoorbeeld moeite kunnen hebben met het aangaan of het in stand houden van relaties, het ervaren van onverklaarbare gevoelens van eenzaamheid, onrust of depressie, het gevoel hebben dat iets je belemmert of dat je bent vastgelopen. Mogelijk kan het zo zijn dat er iets gezien en gevoeld moet worden?

Bij systemisch werken wordt gebruik gemaakt van de theorieën van Bert Hellinger, een Duitse psycho analyticus en systeemtherapeut. Hij is de grondlegger van de familie opstellingen. De grondleggers van systemisch werken gaan ervan uit dat veel van onze (onbewuste) overtuigingen, patronen en gedragingen hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. 

Systemisch werken is een oplossingsgerichte manier om inzicht te krijgen in je plek in een systeem.

  

 "Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt"